نکات زیر را درباره‌ی سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

خدمات ارایه شده ، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود که میزان پارامتر a برابر با 3% و پارامتر b برابر با 150ms و پارامتر c برابر 0.125 و میزان MTTR برابر 72ساعت می باشد.

قیمت بسته ها و سرویس ها با احتساب مالیات ارزش افزوده و به عنوان قیمت تمام شده محاسبه گردیده است.

سرعت سرویس‌ها مطابق سرعت گفته شده در بالاست. حال آن که یوتل ، سرعت هر یک از سرویس‌ها را برای ۹۵ درصد اوقات تضمین می‌کند.

کف سرعت : درسرویس های با سرعت بالاتر از 8 مگابیت کف سرعت میزان 8 مگابیت می باشد ، و در سرویس های 8 مگابیت و کمتر از آن کف سرعت همان میزان انتخابی است ، کف سرعت در سرویس های نامحدود پس از اتمام ترافیک تبادل میزان 1/4 آن است.

سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت ارتباط مودم مشترک و فاصله تا ایستگاه ارتباطی معین خواهد شد. بااین‌حال یوتل در راستای حفظ حقوق مشتریان، درصورتی‌که بعد از برقراری سرویس ، حداقل سرعت امکان‌پذیر نباشد، مبلغ سرویس را عودت خواهد داد.

برخی از سرویس ها همراه با بسته ی ترافیک شبانه ارائه می گردد و در ساعات 2 تا 7 بامداد ترافیک مصرفی از بسته شبانه کسر خواهد شد ، این بسته ها به عنوان ترافیک رایگان و نیم بها نبوده و دارای یک حجم مشخص می باشد.

فهرست